බැනරය

යෙදුම් මෘදුකාංග සංවර්ධනය

වසර 27ක් පුරා පිළිගත් ව්‍යවසාය, අපි විවිධ අවස්ථා සඳහා විවිධ යෙදුම් සංවර්ධනය කර ඇත

001

යෙදුම් සංවර්ධන මාලාව

微信图片_20211022140516

ටර්මිනල් පද්ධති අභිරුචිකරණය

 

001

යෙදුම් නඩත්තු කිරීම

001

දුරස්ථ තාක්ෂණික සහාය

තාක්ෂණික සහාය

අනාගත සහයෝගීතාවයේ දී අපි වඩාත් වටිනා සේවාවක් සහ වඩාත්ම සාධාරණ මිලක් ලබා දෙන්නෙමු,

yf

යොන්ග්ලිං සියොන්ග්

SDKඉංජිනේරු
තාක්ෂණික සහාය
Unified Email: rd@weds.com.cn

liuj

ෂාඕහුයි ලි

ලිනක්ස් ඉංජිනේරු
තාක්ෂණික සහාය
Unified Email: rd@weds.com.cn