බැනරය
 • AI පෙට්ටිය

  AI පෙට්ටිය

  ◉ හැසිරීම් හඳුනාගැනීම / විශේෂාංග හඳුනාගැනීම / ව්‍යුහගත හඳුනාගැනීම

  ◉ නාලිකා 16 වීඩියෝ ආයාත කිරීමට සහය දක්වයි

  ◉ විභේදනයේ 4k @ 60 fps දක්වා සහය දක්වයි

  ◉ අතිශය අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය

  ◉ ස්මාර්ට් විශ්ලේෂණය වර්ග 30 කට වඩා

  ◉ සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත ඩොකින් මාදිලිය